Byggarbetsmiljösamordnare planering, projektering

BAS P

VAD STÅR BAS P FÖR?

BAS är en förkortning utav byggarbetsmiljösamordnare och enligt arbetsmiljölagen så ska beställaren av ett bygg- eller anläggningsarbetet (byggherren) utse en byggarbetsmiljösamordnare för planering- och projekteringsskedet och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen. BAS P är alltså den byggarbetsmiljösamordnare som är utsedd för planering- och projekteringsskedet. BAS U är byggarbetsmiljösamordnaren för utförandefasen.


VEM KAN VARA BAS P

Byggarbetsmiljösamordnaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person och kravet är att BAS antingen ska ha eller förfoga över personer som har den erfarenhet, kunskap och kompetens som krävs för att kunna utföra BAS:ens arbetsuppgifter. I föreskriften Byggnads- och anläggningsarbete (AFS 1999:3) så regleras vilka kunskaper och erfarenheter som en BAS P och BAS U ska ha.


KOMPETENS HOS BAS P

Som BAS P så behöver man åtminstone ha goda kunskaper om innehållet i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen samt följande AFS:ar:

 • Föreskrifterna om byggnads- och anläggningsarbete.
 • Föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete.
 • Föreskrifterna om belastningsergonomi.
 • Föreskrifterna om arbetsplatsens utformning.
 • Föreskrifterna om stegar och arbetsbockar.
 • Föreskrifterna om ställningar.
 • Föreskrifterna om asbest.
 • Föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker.

Utöver dessa så kan ytterligare kunskaper behövas beroende på vilka risker som förekommer i arbetet. Vi rekommenderar goda kunskaper om följande föreskrifter:

 • Föreskrifterna om besiktning av lyftanordningar och vissa andra tekniska anordningar.
 • Föreskrifterna om användning av lyftanordningar och lyftredskap.
 • Föreskrifterna om maskiner och andra tekniska anordningar.
 • Föreskrifterna om användning av arbetsutrustning.
 • Föreskrifterna om bultpistoler.
 • Föreskrifterna om spikpistoler.
 • Föreskrifterna om buller.
 • Föreskrifterna om vibrationer.
 • Föreskrifterna om kvarts.


Utöver detta så behöver BAS P ha:

 • Erfarenhet av utförande av byggnads- och anläggningsarbete.
 • Erfarenhet från arbete med samordning, ledning eller styrning av byggprojekt (viktigt för överblicken).
 • Erfarenhet av projektering.


Storleken och karaktären på det byggprojekt som ska samordnas är avgörande för hur omfattande erfarenhet som behövs


KOMPETENSEN HOS BAS P SKA KUNNA STYRKAS

Byggarbetsmiljösamordnarens kvalifikationer eller kvalifikationer för personal hos en byggarbetsmiljösamordnare kan när det gäller utbildning styrkas genom intyg över genomgången utbildning och, när det gäller kompetens och erfarenhet, genom intyg från tidigare eller nuvarande arbetsgivare. Det finns många företag som utbildar BAS P och vi föreslår ett av de mer specialiserade som t.ex. BASUTBILDNING.SE Många beställare ställer ännu högre krav ån en basutbildning på den som ska agera BAS P, man kräver att den som ska vara BAS P är certifierad.


CERTIFIERING AV BAS P

Byggarbetsmiljösamordnare certifieras t.ex. hos KIWA efter prövning enligt kraven i Kravspecifikation för certifiering av Byggarbetsmiljösamordnare.

Certifikat kan utfärdas för nivåerna N (normal) och K (kvalificerad). För att erhålla certifikat för BAS P/U skall visas att tillräckliga kvalifikationer finns beträffande:

 • Allmän teknisk kunskap m.m.
 • Erfarenhet av praktiskt arbete.
 • Lämplighet för uppgiften.


NÄR BEHÖVER MAN HA EN BAS P?

När man utför ett bygg- eller anläggningsarbete ska byggherren utse en BAS P

Styrs inte av storlek på projekt. BAS P ska alltid finnas vid ett bygg- eller anläggningsarbete

Bygggherren utser en läplig BAS P vars kunskaper ska kunna styrkas

GER EN BAS P- UTBILDNING MIG RÄTT KOMPETENS


Det enkla svaret på den frågan är tyvärr nej. För att på ett bra sätt kunna utföra arbetsuppgifterna som faller in på BAS P så behöver man själv ha bredare kunskap, alternativt förfoga över personer med en bredare kunskap. Beroende på projektet komplexitet så kommer det ställas olika krav på den som ska verka som BAS P så BAS P- utbildningen ska ses som en grund att bygga vidare ifrån. T.ex. kan den som projekterarr elektriska anläggningar behöva känna till riskerna med el och därför kan vara i behov av utbildningar som t.ex. ELBAM - Bättre Arbetsmiljö EL, Instruerad Person eller en vanlig BAM - Bättre Arbetsmiljö utbildning. Ska man arbeta på väg kan kravutbildningen Arbete på Väg 1.1, 1.2, 1.3 var viktiga att ha gått.

 
 
 
 
 

Vårt Nätverk


Gå en utbildning för BAS P och U hos oss. Vi utbildar byggarbetsmiljösamordnare för planering, projekteing och utförande.

Basutbildning.se är en del utav AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL och vi erbjuder ett brett utbud av arbetsmiljö- och säkerhetsutbildningar. AB KOMPETENSUTVECKLA I SUNDSVALL erbjuder öppna utbildningar på ett 30- tal orter i landet och företagsanpassade varhelst ni önskar. Naturligtvis också via ZOOM och Teams.

Tillsammans med våra samarbetspartners så erbjuder vi också utbildningar utanför arbetsmiljöområdet t.ex. utbildning i spendanalys, avtalsuppföljning och upphandling samt ledarskapsutbildningar som Att Leda Andra Utan Att Vara Chef eller Ny Som Chef. Vill ni fördjupa era kunskaper inom entreprenadjuridik så kan vi vara behjälpliga med det.